Upravni odbor

Upravni odbor izvršni je organ Skupštine.

Upravni odbor izvršni je organ Skupštine. Upravni odbor ima 11 članova od kojih su vojvoda, alajčauš i arambaša po svojoj dužnosti članovi Upravnog odbora. U Upravni odbor bira se još najmanje jedan alkar na prijedlog alkarske i momačke čete.
Upravni odbor iz svog sustava bira na četiri godine predsjednika i njegova zamjenika, najkasnije 8 dana od dana izbora.
Za predsjednika i njegova zamjenika ne mogu biti birani vojvoda, alajčauš i arambaša.
Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Društva.
Za svoj rad predsjednik i članovi Upravnog odbora odgovaraju Upravnom odboru i Skupštini.
Između svojih članova Upravni odbor bira tajnika na 4 godine, a domaćina i rizničara imenuje iz redova članova Društva.
Predsjednik, tajnik i još najmanje pet članova Upravnog odbora moraju imati stalno prebivalište na području Cetinske krajine.

Stipe Jukić,
predsjednik
Dinko Bošnjak,
zamjenik predsjednika
Ivan Nasić,
tajnik
     
Mario Šušnjara
alkarski vojvoda
Ivica Filipović Grčić,
alajčauš
Ivo Vukasović
arambaša
     
Ante Zorica, član,
predstavnik alkara
Igor Vidalina
član
Mladen Vučković,
član
     

 
Frano Vrančić
član
Dražan Šabić,
član