Članovi

Članovi Društva mogu biti svi punoljetni žitelji rođeni u Cetinskoj krajini koji osjećaju ljubav i privrženost prema domovini i užem zavičaju, koji uživaju društveni ugled u narodu, a voljni su promicati ciljeve Društva.

Sinj i Cetinska krajina, kao pojam koji označava stari alkarski kraj, obuhvaća područje ograničeno selima: Zelovo, Potravlje, Maljkovo, Laktac, Bitelić, Bajagić, Gljev, Korita, Otok, Voštane, Kamensko, Tijarica, Budimiri, Nova sela, Bisko, Ercegovci, Dicmo, Osoje, Sušci, Lučane i Zelovo.

DRUŠTVO SE SASTOJI OD SLJEDEĆIH ČLANOVA:

  • obnašatelja
  • pridonositelja
  • počasnih članova

Obnašatelji su: Vojvoda, alkari, alkarski momci, članovi Upravnog odbora, Časnog suda i Nadzornog odbora.

Pridonositelj može postati svatko tko pridonosi jačanju Društva: novčanom potporom, darivanjem starinskog oružja, odore, oprave, ukrasa i drugih predmeta; promicateljskim doprinosima, stručnim i znanstvenim prilozima o Alki, Sinju i Cetinskoj krajini; izvršenjem određenih poslova tijekom godine ili u vrijeme alkarskih natjecanja.

Počasnim članom može biti proglašen onaj građanin koji za narod Sinja i Cetinske krajine ili za Društvo ima osobitih zasluga, a da pri tom ne mora biti s ovog područja. Tu mu čast dodjeljuje Skupština s najmanje 3/4 glasova nazočnih.