Članovi

Svi punoljetni žitelji rođeni u Cetinskoj krajini koji osjećaju ljubav i privrženost prema domovini i užem zavičaju, koji uživaju društveni ugled u narodu, a voljni su promicati ciljeve Društva mogu postati članovima Viteškog alkarskog društva.

Cetinski kraj, kao stari alkarski kraj, obuhvaća područje ograničeno selima: Zelovo, Potravlje, Maljkovo, Laktac, Bitelić, Bajagić, Gljev, Korita, Otok, Voštane, Kamensko, Tijarica, Budimiri, Nova sela, Bisko, Ercegovci, Dicmo, Osoje, Sušci, Lučane i Zelovo.

Društvo se sastoji od sljedećih članova:

  •  obnašatelja
  •  doprinositelja
  •  počasnih članova

Obnašatelji su: vojvoda, alkari i alkarska pratnja, alkarski momci, članovi Upravnog odbora i Časnog suda.

Doprinositelj može postati svatko tko pridonosi materijalnom jačanju društva: novčanom potporom, darivanjem starinskog oružja, odore, oprave, ukrasa i drugih predmeta; promicateljskim doprinosima, stručnim i znanstvenim prilozima o Alki, Sinju i Cetinskoj krajini; ili pak izvršenjem određenih poslova tijekom godine ili u vrijeme alkarskih natjecanja.

Počasnim članom može postati onaj građanain koji za narod Sinja i Cetinske krajine ili za Društvo ima osobitih zasluga, a da pri tom ne mora biti s ovog područja. Tu mu čast dodjeljuje Skupština s najmanje 3/4 glasova nazočnih.