Nadzorni odbor

Nadzorni se odbor sastoji od tri člana. Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika, najkasnije osam dana nakon izbora.

Nadzorni se odbor sastoji od tri člana. Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika, najkasnije osam dana nakon izbora.

Nadzorni odbor nadzire cjelokupni rad i poslovanje Društva. Pri svakom izvršenom nadzoru rada i poslovanja sastavlja zapisnik i dostavlja ga Upravnom odboru. Nadzorni odbor obvezan je najmanje jednom godišnje izvršiti cjelovitu kontrolu rada i poslovanja Društva i o tome podnijeti izvješće Skupštini.
 

Hrvoje Markulin,
predsjednik
Luka Prolić
član
Ivan Bota,
član