Dostava i reklamacije

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Trošak poštarine i ambalaže snosi Kupac. Naime, usluga slanja definirana je u fiksnom iznosu od 20 HRK.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

Rok za reklamaciju proizvoda iznosi 8 dana od dana isporuke. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod. 

Ukoliko se Kupac odluči na povrat sredstava, Prodavatelj je dužan, u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti o opravdanoj reklamaciji proizvoda, cjelokupan iznos uplaćenih sredstava vratiti Kupcu. Povrat novca ili zamjena proizvoda moguća je isključivo uz predočenje originalnog računa.

Naime, reklamacija proizvoda može se ostvariti:

  • ako je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio
  • ako proizvod ima oštećenje koje nije nastalo prilikom transporta.

Reklamacija nije moguća ako je na proizvodu izvršena bilo kakva preinaka te ako je do greške došlo nepažljivim rukovanjem od strane Kupca.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Splitu.