Dostava i reklamacije

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u roku od 8 dana od dana isporuke.. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputiti putem elektroničke pošte na adresu:

Obrazac za prigovor nalazi se u paketu zajedno s proizvodom te ovdje. Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Naime, reklamacija proizvoda može se ostvariti

  • Ako je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio
  • Ako proizvod ima oštećenje koje nije nastalo prilikom transporta

Reklamacija nije moguća ako je na proizvodu izvršena bilo kakva preinaka te ako je do greške došlo nepažljivim rukovanjem od strane Kupca.

Ukoliko naručena roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pisanim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.

Trošak poštarine i ambalaže snosi Kupac. Naime, usluga slanja definirana je u fiksnom iznosu od 25,00 kn.

Za kupovinu iznad 300,00 kn trošak poštarine snosi Prodavatelj.

U slučaju opravdane reklamacije troškove poštarine snosit će Prodavatelj.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Svi eventualni nesporazumi proizašli iz poslovanja rješavat će se putem platforme za online alternativno rješavanje sporova, dostupne na internet stranici
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, a sve u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16).