Dječja alka

Gotovo svaka ulica i svako sinjsko naselje ima svoju dječju alku.

Dječja alka

Najpoznatija je Vučkovića dječja alka, ali zanimljive su i ostale dječje alke u Sinju. Nabrojimo neke od njih: Brnaška alka, Marića alka, Alka Baljkov most, Lučka alka, tu su i dvije dječje alke na Bazani, zatim Alka Pelimovac, Alka Borićevac…

Dječja alka

Neke dječje alke su stare i nekoliko desetaka godina, a većina ih se održava nakon prave Alke, u drugoj polovici mjeseca kolovoza.

Dječja alka

Neki se vole pohvaliti kako su njihove alke starije i od Vučkovića dječje alke, neke se trče i na biciklu... No, svima je zajedničko da se održavaju po uzoru na Sinjsku alku i da ih trče djeca koja imaju isti san – postati pravi alkari i sudjelovati na ‘velikoj’ Alki.

Dječja alka
Dječja alka
-