Alkarski Sinj

Sinj je grad smješten u središtu Dalmacije, u dolini rijeke Cetine, na sjeverozapadnom rubu Sinjskoga polja, podno staroga Grada, poprišta čuvene Bitke 1715. godine.

Alkarski Sinj
Alkarski Sinj
Alkarski Sinj
Alkarski Sinj

Na ulazu u grad s južne strane nalazi se Veliki most, stari most preko potoka Gorućice, na nekadašnjoj glavnoj prometnici. Od njega se prema središtu Sinja pruža Alkarsko trkalište na čijem se početku nalazi Biljeg, polazni položaj odakle alkari, na konju u punom galopu jašu da bi pogodili kopljem alku. Alkarsko trkalište, lijepa aleja gustih kestena, tijekom godine ulica i prometnica, u dane Alke oblikuje se u konjičko trkalište sa zemljanom podlogom i tribinama (palkama) sa strane.

Alkarski Sinj
-