ULAZNICE ZA MUZEJ

Vrsta karte Cijena Količina Ukupno
Način plaćanja:
MasterCard Maestro Visa

 
Opći uvjeti za kupovinu karata muzeja i kupovinu karata za sinjsku alku

Uvjeti korištenja
Kupac je dužan prije kupnje upoznati se sa ovim Uvjetima te iste provjeravati prilikom svake posjete predmetne Internet stranice, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Isporučitelj (Prodavatelj) je Viteško alkarsko društvo Sinj. Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere jednu od ponuđenih ulaznica, plati je kreditnom ili debitnom karticom te pošalje narudžbu Prodavatelju. Rezervacija ulaznica bez kupnje nije moguća. Valuta je Hrvatska kuna (HRK). Cijene ulaznica za Sinjsku alku su iskazane s PDV-om. Cijene ulaznica za Muzej, iskazane su bez PDV-a, budući da je muzejska djelatnost oslobođena plaćanja istog. Smatra se da je ugovor o kupnji sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja putem Payment Gateway-a sa Visa, Maestro i MasterCard karticama.

Narudžbe i način plaćanja
U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Viteško alkarsko društvo Sinj će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je kupnja uspješno izvršena. Ugovor o kupnji je sklopljen nakon uspješno obavljenog plaćanja debitnim i/ili kreditnim karticama.Plaćanje naručenih ulaznica moguće je obaviti karticama:Visa, Maestro i MasterCard.

Dostava i reklamacije
Vaučeri se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana na profilu korisnika. Viteško alkarsko društvo ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke vaučera uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge.
Uz vaučer Kupac će dobiti i račun. Račun Kupcu, Prodavatelj šalje elektroničkim putem samo ako Kupac tako inzistira. U suprotnom, Kupac će fiskalni račun dobiti na prodajnom mjestu Prodavatelja prilikom zamjene vaučera ulaznicama u fizičkom obliku. Dostavljeni vaučer, Kupac je dužan isprintati ili na drugi način sačuvati te ga predočiti ovlaštenom osoblju. Ukoliko je Kupac prilikom kupnje koristio određene popuste, dokaz o ostvarivanju toga prava dužan je predočiti ovlaštenom osoblju (npr. indeks, dokaz o mirovini i sl.). Kupac je dužan čuvati vaučer na sigurnom mjestu do dana korištenja usluge za koju vaučer vrijedi.
Rezervacija bez kupnje nije moguća. Povrat naknade za kupljenu ulaznicu također nije moguć.
Sva dodatna pitanja o prodaji ulaznica kao i eventualne reklamacije u svezi nedostatka usluge te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte: na e-mail adresu: muzej.alke@gmail.com, na adresu: Šetalište Alojzija Stepinca 2, 21230 Sinj.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije te ukoliko Kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatnu uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Splitu.
Pročitao/la sam politiku privatnosti i suglasan sam s njom u potpunosti. Cijenimo Vašu privatnost i pridajemo osobiti značaj zaštiti Vaših osobnih podataka. Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.

Verified By Visa MasterCard® SecureCode™