Upravni odbor Viteškog alkarskog društva

Upravni odbor izvršno je tijelo Skupštine.

Upravni odbor Viteškog alkarskog društva

Upravni odbor izvršno je tijelo Skupštine. Upravni odbor ima 11 članova od kojih su vojvoda, alajčauš i arambaša po svojoj dužnosti članovi Upravnog odbora. U Upravni odbor bira se još najmanje jedan alkar na prijedlog alkarske i momačke čete.

Upravni odbor iz svog sustava bira na četiri godine predsjednika i njegova zamjenika, najkasnije 8 dana od dana izbora. Za predsjednika i njegova zamjenika ne mogu biti birani vojvoda, alajčauš i arambaša.
Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Društva. Za svoj rad predsjednik i članovi Upravnog odbora odgovaraju Upravnom odboru i Skupštini.
Između svojih članova Upravni odbor bira tajnika na 4 godine, a domaćina i rizničara imenuje iz redova članova Društva. Predsjednik, tajnik i još najmanje pet članova Upravnog odbora moraju imati stalno prebivalište na području Cetinske krajine.