Skupština Viteškog alkarskog društva

Skupština je najviši organ Društva

Skupština Viteškog alkarskog društva

Skupština je najviši organ Društva, a sačinjavaju je svi članovi i obnašaju ove poslove:

  1. Skupština odlučuje o donošenju i izmjenama i dopunama Statuta i Pravilnika
  2. Skupština bira na četiri godine: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Časni sud, vojvodu, alajčauša, arambašu.

    

Skupština također raspravlja o njihovu radu, razrješavanju i smjenjivanju s dužnosti.

  1. Određuje visinu članarine,
  2. Razmatra izvješće o godišnjem završnom računu,
  3. Utvrđuje proračun prihoda i rashoda,
  4. Brine se za očuvanje i zaštitu odora, opreme i oružja koji su proglašeni povijesnim vrijednostima,
  5. Rješava ostala pitanja iz Statuta i pravilnika Društva.