Punti i pogoci

Pogoci u alku donose tri, dva i po jedan punat.

Punti i pogoci

Alkaru koji pogodi u jedan od četiri razdjela na alci i kojem pritom alka ostane na koplju punti se računaju ovako:
 

  1. pogodak u sridu ili u mali obruč donosi tri punta
  2. pogodak u gornji razdjel koji se nalazi u okomici sride donosi dva punta
  3. pogodak u ostala dva razdjela, koji se nalaze pobočno od okomice sride donosi po jedan punat.


Ako alkar pogodi i odbaci alku, a zatim u zraku pogodi u bilo koji od razdjela i alka mu ostane na koplju, tada mu se na broj punata dobivenih pogotkom dodaju još tri dopunska punta.