Namještač Alke

Namještač alke stoji na sredini trkališta ispod alke i on namješta alku.

Namještač Alke

Na svaki znak trube namještač alke se sklanja na lijevu stranu. O pasu nosi pričuvnu alku.

Pomoćnik namještača alke stoji kod desnog stupa koji drži alku. On po potrebi spušta i diže konopac da bi se alka mogla namjestiti.

Ako alkar odnese ili odbaci alku, pomoćnik namještača odmah spušta konopac i namještač istupa na sredinu trkališta i namješta alku za sljedećeg natjecatelja. Pomoćnik namještača vuče konopac da se alka digne do određene visine. Da bi osigurao stalno istu visinu, pomoćnik namještača na konopcu učvršćuje poseban lanac (verige), koji služi za točno podešavanje visine konopca, odnosno alke.

Namještač alke ima štap dužine 322 cm, pomoću kojega umiruje alku dok pomoćnik vuče konopac. Pored toga štap mu služi kao mjera da je alka podignuta na određenu visinu. Stupovi, konopac i štap namještača alke su sivomodre boje.