Bara i Čoja

Alkarskim natjecanjima prethode prove koje na Alkarskom trkalištu moraju početi najmanje 15 dana prije same Alke

Bara i Čoja

Alkarskim natjecanjima prethode prove koje na Alkarskom trkalištu moraju početi najmanje 15 dana prije same Alke. Kroz prove se odabiru najbolji alkari za sudjelovanje u natjecanju na Bari, Čoji i Alci.

Bara se održava dva dana prije Alke. Dobitnik Bare dobiva novčanu nagradu, brončanu alku, a u povorci kroz Sinj na koplju nosi znamenje pobjede - dva metra zelenog sukna.

Uoči Alke održava se Čoja. Dobitnik Čoje dobiva novčanu nagradu, srebrnu alku i u znak sjećanja na stare običaje, u povorci kroz Sinj na koplju pronese 311 centimetara crvene čoje.

Momku alkara pobjednika Bare i Čoje pripada plaketa.

Natjecanje na Bari i Čoji odvija se po istim pravilima kao i na Alci, ali bez svečane alkarske odore. U natjecanju na Bari i Čoji u trećoj trci ne isključuju se alkari, bez obzira na broj osvojenih punata u prve dvije trke.