Arambaša

Arambaša je zapovjednik čete alkarskih momaka.

Arambaša

Arambaša je zapovjednik čete alkarskih momaka. Pomaže alkarskom vojvodi u izboru momaka. Odgovoran je za održavanje prova, za nastup u povorci i za ponašanje momaka.

Dužan je provjeriti je li svaki momak ispravno odjeven i opremljen za sudjelovanje u Alci. Za vrijeme prova i Alke arambaša može momcima izreći društvenu mjeru opomene. Arambaša ima zamjenika koji mu pomaže u obavljanju dužnosti.