Alke održane izvan Sinja

Split, Beograd, Zagreb, Vukovar

Alke održane izvan Sinja

Dana 1. ožujka 1832. godine povodom puštanja iz zatvora jednog Sinjanina održala se Alka u Splitu.

Slavodobitnik je postao alkar  Grgur Lovrić, pok. Mate.
Iste godine Alka se održala u čast tadašnjeg austrijskog namjesnika u Dalmaciji generala Vettera Vjenceslava von Lilienberga (ostale podatke nemamo).

Godine 1922. Alka se održala u Beogradu povodom vjenčanja kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandra Karađorđevića I. s rumunjskom princezom Marijom.
Slavodobitnik je postao alkar Jozo Tomašević.

Dana 12. svibnja 1946.  Alka se održala u Zagrebu povodom III. kongresa USOJ-a. Slavodobitnik je postao alkar Bruno Vuletić.

Godine 2017., 6. svibnja kao poklon Sinja i Cetinske krajine hrvatskom herojskom gradu Vukovaru, odigrana je u Vukovaru Svečana Alka. Slavodobitnik je bio Ante Zorica.