Alkarsko koplje

Alkarsko koplje je od drveta.

Alkarsko koplje

Alkarsko koplje je od drveta. Dugačko je 290 do 300 centimetara, promjer 32,9 milimetara, a na njegovu vrhu je željezni šiljak dug 30 centimetara. Nešto ispod polovice dužine koplja nalazi se jabuka, nepomičan drveni obruč koji štiti ruku od udarca alke. Na dnu koplja nalazi se bat, zadebljanje u koje se stavlja olovo zbog uravnoteženosti koplja prilikom gađanja.
Koplje je obojeno sivom bojom.