Alkarski momak

Alkarski momci su naočiti, stasiti, kršni i plećati ljudi. Oni su pravi predstavnici dinarsko-cetinskih gorštaka.

Alkarski momak

Momci u Alci oblače starinsku bogatu narodnu nošnju i naoružani su starinskim oružjem. Odjeća i naoružanje sastoji se od sljedećih dijelova:

- na glavi nose crvene kape s tamnim resama. Kape su obavijene šarenim peškirom dužine oko 1,5 m koji je s desne strane zadjeven kiticom svježeg cvijeća. 

- Bijela košulja je od pamučnog platna sa širokim rukavima i niskom jačicom zakopčanom majitama. Na dnu rukava i ispod vrata kopča se bijelim pucama (dugmadima).

- Gaće (hlače) su od domaćeg modrog sukna, ukrašene crvenim gajtanima. Pri dnu nogavica, otraga se kopčaju sa srebrnim sponama.

- Ječerma (prsluk) je od crvene čoje. Na prednjicama su toke od srebra. Gornji dio toka sačinjavaju jednodijelne, dvodijelne i trodijelne ploče, a donji dio niz paralelnih srebrnih puca jednostavnih i dekoriranih. Na nekim ječermama su  srebrni kolutovi. Na jednoj ili obje strane uz otvor je niz srebrnih toka.

- Kumparan (koparan) je od tamnosmeđeg domaćeg sukna optočen crvenim gajtanima i crvenim kitama. Kumparan se ne oblači već se nosi gizdavo prebačen preko lijevog ramena.

- Strukani pas je isprepleten od crvene vune. Dug je oko 4 m te se omata oko struka tako da pokriva gornji dio gaća i djelomično donji dio pripašnjače.
Oko struka je bogata kožnata pripašnjača na listove u koju se zadijevaju dugi handžar ili jatagan, te dvije male, bogato ukrašene puške ili kubure.

- Uz pripašnjaču su i fišeklije. Na lijevom ramenu momak nosi dugu pušku kremenjaču, držeći je za cijev lijevom rukom.

- Momci su obuveni u vunene čarape preko kojih oblače vezene terluke, a na njih opanke - oputaše, odozdo izrađene od suhe goveđe kože i odozgo opletene oputom.