Alka s najviše i najmanje punata

Pogledajte kad su se održale Alke s najviše i najmanje osvojenh punata.

Alka s najviše i najmanje  punata

Alka s najviše punata dobivena je 1932. godine, pobijedio je alkar Nikola Jelinčić sa 16 punata nakon 5 pripetavanja s alkarom Lucijanom Lovrićem .

Alka s najmanjim brojem punata dobivena je 1979. godine, pobijedio je alkar Dušan Dinarina sa 5 punata.